Virikeohjaaja hoitaa asukkaiden terveyttä taiteella, kulttuurilla liikunnalla

28.01.20

Tärkeä osa Viitakodin asukkaiden elämää on osallistuminen virikeohjaaja Jarmo toimintaan. Tekeminen ja osallistuminen on monipuolista ja siinä huomioidaan asukkaiden toimintakyky, mieltymykset ja toiveet. Seuraavassa on kuvia taiteen tekemisestä eli osallistavasta taidetoiminnasta. Vesiväreillä syntyy monenlaisia kuvia ja tunnelmia. Maalaamisen lomassa vaihdetaan kuulumisia ja eläydytään muistojen tuomiin tunnelmiin.

Viitahelmen rouvat taiteilevat
Maalaamisen lomassa on kiva rupatella ja vaihtaa kuulumisia
Maalaaminen on tarkuutta vaativaa työtä
Lopputuloksia arvioidaan yhdessä

”Kansainvälisen tutkimuksen perusteella on vahvaa näyttöä taiteen ja taiteellisen toiminnan merkityksestä fyysisen ja psyykkisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä osana hoitoa ja paranemista.” Liisa Laitinen, projektisuunnittelija, Turun ammattikorkeakoulun Taikusydän projekti

Seuraavassa lyhennelmää Taikusydän raportista

”Terveyttä edistävät ja hoitavat vaikutukset

Taiteiden käyttöä ja taiteen merkitystä on tutkittu esimerkiksi osana hoito- ja hoivatyötä sairaaloissa ja perusterveydenhuollossa sekä osana ennaltaehkäiseviä palveluita ja kuntoutusta. Kliinisissä ympäristöissä taiteen ja taiteellisen toiminnan on todettu mm.

  • parantavan hoitotuloksia
  • vähentävän fyysisiä ja psykologisia oireita sekä
  • vähentävän rauhoittavien lääkkeiden ja kipu- ja unilääkkeiden tarvetta ja käyttöä.

Taide ja taiteelliseen toimintaan osallistuminen voi vähentää potilaiden kokemaa stressiä ja ahdistuneisuutta ennen toimenpiteitä ja toimenpiteiden aikana sekä auttaa kivun ja hoitojen sivuvaikutusten sietämistä. Tutkimuksissa on havaittu taiteen positiiviset vaikutukset suhteessa erilaisiin pitkäaikaisiin sairauksiin:

Kansanterveys

Kulttuuriosallistumisella on havaittu olevan yhteys hyvään koettuun terveyteen. Virikkeellinen ja innostava vapaa-ajantoiminta, kuten lukeminen, maalaaminen ja kulttuuritapahtumiin osallistuminen voi suojata dementialta. Taide- ja kulttuuriosallistuminen on tutkimuksissa yhdistetty pienentyneeseen varhaisen kuoleman riskiin ja pidempään eliniän odotteeseen.

Koettu terveys ja elämänlaatu

Taiteella ja taiteellisella toiminnalla on tutkimuksissa havaittu olevan positiivinen yhteys hyvään koettuun terveyteen, elämänlaatuun ja onnellisuuteen.

Norjassa toteutetun laajan kyselytutkimuksen mukaan osallistuminen kulttuuritoimintaan, kuten teatterissa, taidenäyttelyssä ja konserteissa käyminen tai laulaminen ja tanssiminen, on merkittävästi yhteydessä hyvään koettuun terveyteen ja elämään tyytyväisyyteen sekä vähäiseen ahdistuneisuuteen ja masentuneisuuteen. ”

Lähde https://www.sitra.fi/artikkelit/nakokulmia-taiteen-ja-kulttuurin-terveysvaikutuksiin/

Lue myös nämä:

error: Sisältö on suojattu