Hyvinvointi­keskus Viitakoti

Viitakodit ry

Viitahoiva Oy

Tule vapaaehtoiseksi

Yhteystiedot

Viitakodit ry

Viitakodit ry on perustettu v. 1956 toimimaan vanhusten sosiaalisen aseman ja hoitomahdollisuuksien parantamiseksi sekä heidän henkisen ja terveydellisen kuntonsa ylläpitämiseksi. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tuottaa voittoa tavoittelematta asumispalveluja ikäihmisille heidän hyvinvointinsa turvaamiseksi.

Yhdistys omistaa Viitaniemessä Tuomiojärven läheisyydessä kiinteistön, johon kuuluvat vanhusten asumispalveluyksikkö, vuokratalo ja päivätoimintakeskus.

Yhdistyksellä on henkilö- ja yhteisöjäseniä. Jäseneksi voi liittyä ilmoittamalla henkilö- ja yhteystietonsa yhdistyksen toimistoon. Jäsenmaksu on henkilöjäseniltä vuonna 2023 on 30 € / v ja yhteisö- ja yritysjäseniltä 200 € / v.

Jäsenmaksun voi maksaa FI31 5290 5020 0023 06 (OKOYFIHH) tai yhdistyksen toimistoon.

Yhdistyksen päättävänä elimenä on yhdistyksen kokous. Kevätkokous vahvistaa toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä. Syyskokous valitsee puheenjohtajan seuraavaksi kalenterivuodeksi sekä hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi. Yhdistyksen täytäntöön panevana elimenä on yhdistyksen hallitus, johon kuuluu syyskokouksen valitsema puheenjohtaja ja neljä jäsentä.

Viitakodit ry:n hallitus

Puheenjohtaja Kimmo Jantunen
Varapuheenjohtaja Kari Jaatinen
Jäsen Leena Yksjärvi
Jäsen Riitta Räsänen
Jäsen Juhani Apilainen

 

Missio

”Hyvää elämää Hyvinvointikeskus Viitakodissa”. Viitahoiva Oy tarjoaa ikäihmisille mahdollisuuden hyvään elämään tuottamalla laadukkaita ja asiakaslähtöisiä ateria-, hyvinvointi-, kotihoito-  ja kotisairaanhoitopalveluja, kuntouttavaa päivätoimintaa sekä seniori- ja palveluasumista.

 

Visio

Hyvinvointikeskus Viitakoti on vetovoimaisin senioreiden kohtaamis- ja asuinpaikka Jyväskylässä. Ystävällinen henkilöstö, hyvä hoito, aktiivinen viriketoiminta ja kodinomaiset, yksilölliset tilat mahdollistavat asiakkaiden hyvän elämän seniori- ja palvelutalossa. Kaunis ympäristö, aktiivinen päivätoiminta, laadukkaat hyvinvointipalvelut ja hyvä ruoka tukevat asukkaiden ja asiakkaiden hyvää elämää. Hyvinvointikeskus Viitakoti on suosittu ja tunnettu laadukkaasta toiminnastaan.

 

Z
1956

Perustaminen

 • Jyväskylän Vanhusten Huolto ry perustettu 13.6.1956.
1962

 • Viitakoti valmistuu marraskuussa
1962

 • Ensimmäiset asukkaat saapuvat 3.12.1962
1972

 • Viitahelmi valmistuu ja ensimmäiset asukkaat saapuvat elokuussa.
1989
 • Kolmas rakennus, päiväkeskus, nykyinen Viitatupa valmistuu kesällä.
1996
 • Viitakoti peruskorjattiin ja muutettiin dementoituneiden vanhusten kodiksi.
2006
 • Viitahelmen peruskorjaus valmistuu.
h
2007
 • Yhdistyksen nimi muutettaan Viitakodit ry:ksi
2016
 • Uudet senioriasunnot valmistuvat
2017
 • Viitakodin peruskorjaus valmistuu

Viitahoiva Oy

Viitakodit ry:n 100% omistaman Viitahoiva Oy:n toiminnan tavoitteena on taata asiakkaille hyvä ja arvokas elämä sekä tukea olemassa olevien resurssien käyttämistä aktiiviseen ja elämykselliseen elämään.

Hyvinvointi muodostuu monista erilaisista tekijöistä. Hyvinvointikeskus Viitakodissa tuetaan asiakkaiden toimintakykyä ja hyvinvointia:

 • turvallisella asumisella
 • kauniilla ympäristöllä
 • hyvällä hoivalla
 • kuntouttavalla päivätoiminnalla
 • maukkaalla ja terveellisellä ruualla
 • monipuolisella liikunta- ja kulttuuritarjonnalla
 • puutarhanhoidolla
 • sosiaalisilla kontakteilla
 • monipuolisilla hyvinvointipalveluilla (hieroja, jalkojenhoitaja, kampaaja yms.)

Viitahoiva Oy:n toiminta perustuu sosiaali- ja terveysministeriön hyvinvoinnin ja hyvän elämän osatekijöihin: terveys, toimeentulo, asuminen, puhdas ympäristö, turvallisuus, itsensä toteuttaminen ja läheiset ihmissuhteet. Toiminnassa vaikutetaan asiakkaiden toimintakyvyn eri osa-alueisiin:

Fyysinen toimintakyky, mikä on ihmisen selviytymistä päivittäisistä perustoiminnoista. Kognitiivinen toimintakyky, mikä käsittää muistin, oppimisen, tiedon käsittelyn, toiminnanohjauksen ja kielellisen toiminnan. Psyykkinen toimintakyky, mikä käsittää ihmisen elämän hallinnan, mielenterveyden ja psyykkisen hyvinvoinnin. Itsensä arvostaminen, mieliala, omat voimavarat ja erilaisista haasteista selviytyminen ovat myös osa psyykkistä toimintakykyä. Sosiaalinen toimintakyky, mikä käsittää kyvyn osallistua ja toimia sujuvasti sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa sekä ottaa vastuuta läheisistä ja oman elämänsä hallinnasta.

Viitahoiva Oy:n hallitus

Puheenjohtaja Kimmo Jantunen
Varapuheenjohtaja Kari Jaatinen

Jäsen Juhani Apilainen

Jäsen Leena Yksjärvi
Jäsen Riitta Räsänen

 

 

error: Sisältö on suojattu