Muistisairaitten päivätoiminnassa edistetään osallisuutta

04.01.19

Muistisairas osallisena

Tasavallan presidentti sivusi uuden vuoden puheessaan ihmisten osallisuutta. ”Yleensä osallisuus ymmärretään tunteena, joka syntyy kun ihminen on osallisena jossakin yhteisössä. Yhteisöissä osallisuus ilmenee jäsenten arvostuksena, tasavertaisuutena ja luottamuksena, sekä mahdollisuutena vaikuttaa omassa yhteisössä.” https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/eriarvoisuus/hyvinvointi/osallisuus

”Sosiaalinen aktiivisuus vähentää riskiä sairastua moniin vakaviin sairauksiin kuten sydänsairauksiin ja masennukseen. Sosiaalisesti aktiivisilla ihmisillä on myös pienempi kuolleisuuden ja pitkäaikaiseen laitoshoitoon sijoittumisen riski kuin sosiaalisiin toimintoihin vähemmän osallistuvilla.”https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/eriarvoisuus/hyvinvointi/osallisuus   

Yhdessä syöminen on sosiaalisestikin tärkeää

 

Sofia Villa Verannassa

Ystävät kokoontuvat Villa Verannassa

Villa Verannan päivätoiminnassa tuetaan osallisuutta

Muistisairaillakin on tarve tuntea osallisuutta ja halu ilmaista näkemyksiään ja mielipiteitään sekä tulla nähdyksi ja kuulluksi. Villa Verannan muistipäiväkeskuksessa pyritään huomioimaan jokainen kävijä päivittäin ja luomaan puitteita osallisuudelle ja onnistumisen kokemuksille. Osallisuuden tunne voi vahvistaa identiteettiä ja arvokkuuden kokemusta.

Muistisairaan osallisuuden tukeminen vaatii hänen taustansa ja elämäntarinansa tuntemista. Tavoitteena pitäisi olla, että sairaudesta huolimatta ihminen voi nauttia itselleen tärkeistä asioista.

Joulun sanoma vakavoitti ilmeet

 

Lähekkäin on mukava istuskella

 

Toiminta mahdollistaa muistisairaankin osallisuutta

”Ihminen tulee nähdyksi ja kuulluksi toiminnassa. Elämän mieli ja yhteiset merkitykset rakentuvat vuorovaikutuksessa ihmisten, taiteen tai luonnon kanssa. Merkitykset varastoituvat ajatuksiin, kokemuksiin ja muistoihin esimerkiksi sanoina, kuvina, sävelinä, tunteina ja aistimuksina. Osallisuuden kokemus vaikuttaa myös siihen, millaisen osan mahdollisesta toimintakyvystään ihminen pystyy ottamaan käyttöönsä.” https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/heikoimmassa-asemassa-olevien-osallisuus/mita-sosiaalinen-osallisuus-on 

Muistisairaiden ja ikäihmisten kyseessä ollen on tärkeää varmistaa turvallinen, esteetön ja osallisuutta edistävä elinympäristö.

Yhteiset askareet edistävät osallisuutta

 

Maalaustuokio Villa Verannan päiväkeskuksessa

 

 

 

 

 

 

 

Lue myös nämä:

Viitakodin joulua

Viitakodin joulua

Viitakodissa tapahtuu Viitakodissa tapahtuu kaikenlaista ennen joulua ja joulun aikaan. Kuusi on käyty hakemassa...

lue lisää
error: Sisältö on suojattu