Kuntouttava päivätoiminta

Villa Veranta

Kerttu kuntouttavat kotikäynnit

Villa Veranta

Hyvinvointikeskus Viitakoti tarjoaa kuntouttavaa päivätoimintaa senioreille ja muistisairaille. Toimintaa toteutetaan Villa Verannassa, jossa toimii fysio- ja toimintaterapeutti ja lähihoitaja. Muistisairaiden kuntouttava toiminta perustuu yksilölliseen asiakkaiden kohtaamiseen, sosiaaliseen kanssakäymiseen, viriketoimintaan, kulttuurin ja liikunnan harrastamiseen, puutarhanhoitoon ja kiireettömään ateriointiin. Päivä koostuu aktiivisista, sosiaalisista ja ohjatuista toimintatuokioista.

Kerttu kuntouttavat kotikäynnit

Teemme kuntouttavia kotikäyntejä ikääntyneiden ja muistisairaiden asiakkaiden luona. Ammattitaitoisilla työntekijöillämme on toimintaterapeutin / fysioterapeutin tai lähihoitajan koulutukset.
Käynneillä tuemme asiakkaan kotona asumista ja arjen toimissa suoriutumista sekä liikkumis- ja toimintakykyä. Yhteistyössä asiakkaan kanssa pyrimme löytämään arkeen mielekästä ja virkistävää toimintaa. Yhdessä toimien ohjaamme tai avustamme suoriutumista päivittäisistä toimista tai kotiaskareista. Yhdessä ulkoillen tai asioita hoitaen voimme tukea asiakkaan elinpiirin ylläpysymistä.
Kotikäynneillä tuetaan myös omaisen /omaishoitajan hyvinvointia ja jaksamaista. Hän voi turvallisin mielin lähteä käynnin aikana esim. hoitamaan asioita tai harrastamaan. Annamme myös ohjausta mm. arjen toimiin ja apuvälineisiin liittyen sekä tietoa palveluista ja etuisuuksista.

error: Sisältö on suojattu